TARİHİ YERLER

Zazadin Hanı

Zazadin Hanı

 

Anadolu Selçukluları zamanında pek çok cami, medrese, mescit, darüşşifa, kervansaray, kümbet ve türbe yaptırılmıştır. Anadolu’ya ticaret için gelen tüccarların ya da yük taşıyan kervanların konaklaması için yaptırılmış, Anadolu Selçuklularının eşsiz mimarisinin izlerini taşıyan kervansaraylardan biri de Zazadin Hanı’dır. Zazadin Hanı, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya’da yaptırılmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak döneminin yaşandığı I. Alaeddin Keykubat zamanında vezir Sadeddin köpek tarafından 13. yüzyılda yaptırılmıştır. Dinlenme, konaklama ve buluşma yeri olarak kullanılmıştır.

Zazadin Hanı Konya’ya yaklaşık 22 kilometre uzakta, Tömek Köyü’nün yakınlarında bulunmaktadır. Han, Bronz Çağı’na ait bir höyüğün güney eteğinde yapılmıştır. Sadeddin Köpek Hanı olarak da anılan bu han 1236-1237 yıllarında yapılmıştır. Selçuklu mimarisindeki diğer han ve kervansaraylarda da olduğu gibi Zazadin Hanı da açık (servis) ve kapalı (barınak) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Hanın güney cephesinde, 8.2 metre genişliğinde açık bölüm taç kapısı bulunmaktadır. Beyaz ve kahverengi taşlarla, bir sıra beyaz bir sıra kahverengi olmak üzere 17 sıra boyunca almaşık tekniğiyle inşa edilmiştir. Açık ve kapalı bölüme girişi sağlayan bu taç kapıların üzerinde birde kitabeler yer almaktadır. Bu kitabelere göre hanın bölümlerinin iki farklı tarihte yapıldığı söylenebilir. Kapalı bölümde ki taç kapıda yazana göre bu bölüm 1236 yılında Sultan 1. Alaeddin Keykubat döneminde yapılmışken, açık bölümün inşası 1237 yılında Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde tamamlanmıştır. Açık bölüm, kapalı bölüme oranla daha büyüktür. Bu özelliği nedeniyle 13. Yüzyılda Anadolu’da yapılmış olan Sultan hanlarının mimari yapılarıyla benzerdir.

Han 18-52 metreden oluşan dikdörtgen şeklinde bir avluya sahiptir. Avlunun ucunda büyüklü-küçüklü 24 oda, ambar ve ahırlar bulunmaktadır. Oldukça zengin taş süslemeye  sahip olan mescit girişin üzerinde bulunmakta ve buraya batı duvarı boyunca uzanan merdivenlerle çıkılmaktadır.

Zazadin Hanı, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan han ve kervansaraylar arasında en az tahribe uğrayan mimari eserdir. Han, 2.500 m2 kapalı,1000 m2 açık alandan oluşmakta ve bu özelliğiyle Anadolu Selçuklu Devleti’nin Konya’daki en büyük hanı olmaktadır. Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanılan hanın toplam masrafı 2 milyon TL tutmuştur. 210 günde restore edilen han, 2007 yılının aralık ayında kapılarını ziyaretçilerine açmıştır.

Facebook ile yorum bırak
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı