TARİHİ YERLER

Konya Kalesi

Konya surları ile ilgili Selçuklu dönemi öncesine ait yazılı ve maddi verilerin yetersiz olması surların tarihlendirilmesini güçleştirmiştir. 1941 yılında yapılan kazılarda Frig dönemine ait bazı kalıntılara ulaşılmış ve burada bulunan Frig kalıntılarından hareketle şehrin Frigler döneminde inşa edildiği, Selçuklular devrine kadar çeşitli değişiklikler geçirdiğini söylemek mümkündür. Frig dönemine ait olduğu tespit edilen ilk sur dışında kalıntılarına rastlanan ve ilk sura paralel bir hat takip ettiği anlaşılan ikinci surun, ne zaman ve hangi amaçla yapıldığına dair herhangi bir veri mevcut değildir.

Çifte surla çevrilen kale Selçuklu döneminde farklı zamanlarda onarım ve eklemeler geçirerek günümüze gelebilmiştir. Selçuklu döneminde iç kale hendekle çevrilmiştir. Konya iç kalesinde de diğer Selçuklu kentlerine benzer olarak siyasal–yönetimsel, askeri–stratejik ve dini kolonizasyon içerikli yapı ya da yapı grupları bulunduğu bilinmektedir. Nitekim arkeolojik araştırma ve mimari buluntular, iç kalede Saltanat Sarayı ve eklentileri, Devlethane, Darphane ve Zered hane(silahhane) gibi siyasal–yönetimsel ve askeri–stratejik kurumları ile Alâaddin Camisi, Medrese-i Sultaniye, Bizans kilisesinden dönüştürülen Eflatun Mescidi gibi dini kolonizasyon içerikli yapıların var olduğunu ortaya koymaktadır. program indir Bu tespitler Selçuklu çağında Konya iç kalesinin, kentsel yerleşim alanı içinde askerî–stratejik ve siyasal–yönetimsel hizmetler açısından odak işlevi üstlendiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Konya dış kalesinin 12 adet kapısı vardır bunlar; Ertaş kapı, Halhabeguş kapısı,     seks hikayeleri     Aksaray kapısı, Telli Kapı, At Pazarı Kapısı, Deri Kapısı,Demir Kapı,Larende Kapısı, Meram Kapısı, Çeşme Kapısı ve Sille Kapısıdır.

Facebook ile yorum bırak
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı